ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີ​ສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ມາສູ່​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຮົາ ​ໂດຍ ຈີນ ບີ ບິງ​ກຳ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພຣະອາຈານ​ແຫ່ງ​ການ​ປິ່ນປົວ ​ໂດຍ ​ແຄ​ໂຣ ​ເອັມ ສະຕີບເວັນສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rise Up in Strength, Sisters in Zion ບອນ​ນີ ​ແອວ ​ໂອ​ສະກາ​​ສັນ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Firm a Foundation Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ຊັ້ນທີ​ສີ່, ປະຕູ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Know That My Redeemer Lives ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ເສົາ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sweet Is the Work ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
With Songs of Praise ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
​ໂອ້ ​ແຜນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ພຽງ​ໃດ! ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
“ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ” ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ການ​ຮັບ​ໃຊ້​​ດັ່ງ​ພຣະ​ຄຣິດ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣໍ​ເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ ໂດຍ ແຄ​ໂຣ ແອັຟ ມັກ​ຄອງ​ກີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Redeemer of Israel ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
“ເຮົາ​ຈະ​ຍົກ​ຜູ້​ພະຍາກອນທີ່​ປະ​ເສີດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ” ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຄະເຣກ ຊີ ຄຣິສ​ເຕັນ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອົງພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າສອນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ອະທິຖານ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຮວນ ​ເອ ຢູ​ເຊ​ດາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ພໍ​ແລ້ວ​ບໍ? ຂ້ອຍ​ຈະ​​ໄປ​ເຖິງ​ບໍ? ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ເຈ ເດວິນ ຄອຣ໌ນິຊ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Take Time to be Holy ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເຊັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

If the Way Be Full of Trial, Weary Not ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ເສົາ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
​ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ບັບຕິ​ສະມາ Combined Choir from From Missionary Training Center   
ກ້າຫານ​ໃນ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢຊູ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຄວິນ​ຕິນ ​ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ຫວັງ​ເພິ່ງ​ພຣະຄຳ​ພີ, ​ຫວັງ​ເພິ່ງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແກຣີ ອີ ສະຕີບ​ເວັນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to Serve ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
“ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ” ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສ​ໂຕ​ເຟີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ​ການ​ຮຽນ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ດັບ​ເບັນ​ຢູ ມາ​ກ ແບ​ເຊັດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເປັນ​ຄົນ​ກະຕືລືລົ້ນ​ແທນ​ພຣະ​ຄຣິດ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄາ​ຊູ​ຮິ​ໂກະ ຢາ​ມາ​ຊີ​ຕາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ທີ່​ຟື້ນ​ຟູ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Hope of Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Ye Elders of Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Love at Home Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
ຜູ້​ຕາງໜ້າ​ໃຫ້​ສາດສະໜາ​ຈັກ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແຈັບ​ຟະຣີ ອາ ຮໍ​ແລນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ມີ​ພະລັງ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ລີ​ແກຣ້ນ ອາ ​ເຄີ​ທິສ ຜູ້​ລູກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Now Let Us Rejoice ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ ແອວ​ມາ ​ແລະ ແອມ​ມິວ​ເລັກ ໂດຍ ​ປະ​ທານດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເພື່ອ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຄື​ກັນ ໂດຍ ປະ​ທານ​ເຮັນ​ຣີ ບີ ໄອ​ຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຫລັກ​ທຳ ​ແລະ ຄຳ​ສັນຍາ ​ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

My Redeemer Lives ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
In Hymns of Praise ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ເສັ້ນທາງບໍລິບູນທີ່ພາໄປສູ່ຄວາມສຸກ ໂດຍ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄວາມ​ສຸກ ແລະ ການ​ຢູ່​ລອດ​ທາງ​ວິນ​ຍານ ໂດຍ ປະ​ທານຣະ​ໂຊ ເອັມ ແນວ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ສິນລະລຶກສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສັກສິດໄດ້ ໂດຍ ແອວເດີ ພີເຕີ ແອັຟ ມີເອີສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍ ລິນດາ ແອັສ ຣີບສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເຮົາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໜີໄປຫາຜູ້ໃດ? ໂດຍ ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພອນແຫ່ງການນະມັດສະການ ໂດຍ ອະທິການ ດີນ ເອັມ ເດວີສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຜູ້ພິພາກສາ​ທີ່ຍຸດຕິ​ທຳ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ລິນ ຈີ ຣອບບິນສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

My Heavenly Father Loves Me ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບວັນຊະບາໂຕ ໂດຍ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Thankful People, Come ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Oh Say, What Is Truth? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Lead, Kindly Light ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

“ຖ້າຫາກເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາ” ໂດຍ ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ​ໂດຍ ບຣາຍ​ແອນ ​ເຄ ອັສຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຮັບ​ໃຊ້ ​ໂດຍ​ ​ແອວ​ເດີ ​ຄາລ໌ ບີ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Top ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າບໍ່​ລືມ​ໄລ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຣອນ​ໂນ ​ເອ ​ແຣັສ໌​ແບນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ເຊັດ​ນ້ຳຕາ​ທຸກ​ຢົດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ເອ​ເວັນ ​ເອ ສະມູສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ບໍ່​ມີ​ຄວາມສຸກ​ໃດ​ທີ່​ເກີນ​ກວ່າ​ການ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາຮູ້ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ເຄ ​ບະແຣັດ ນະແທຣສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I'll Follow Him in Faith ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ການກັບໃຈ: ການເລືອກທີ່ຊື່ນຊົມ ໂດຍ ແອວເດີ ແດວ ຈີ ເຣັນລັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let Us All Press On ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ