LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Salmepotpurri Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss oppdage det guddommelige i oss Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Som Sions ungdom står vi frem Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mødre i Israel Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Verdig til våre lovede velsignelser Av Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Søstre i Sion Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Her for å hjelpe en god sak Av Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kjære barn, din Gud er nær deg Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En sommer med grandtante Rose Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gå frem med tro Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Press Forward, Saints Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg vet Jesus elsker meg Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det virker helt fantastisk! Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud står ved roret Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gleden ved å leve et Kristus-sentrert liv Av eldste Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi må gi oss hen til Gud Av Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hva er det så jeg mangler? Av eldste Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Guds behagelige ord Av eldste Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Precious Savior, Dear Redeemer Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Strøken og rede for Bristol: Vær tempelverdig – i gode og dårlige tider Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, hellige Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Herligste Frelser Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Salmepotpurri Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvordan møte utfordringene i dagens samfunn Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, det er din mor! Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, følg med meg Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det er aldri for tidlig, og det er aldri for sent Av eldste Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Prøvet og fristet – men hjulpet Av eldste Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velg lyset Av eldste Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vend deg til ham, og svarene vil komme Av eldste James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Styrket ved Jesu Kristi forsoning Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Min Frelsers kjærlighet Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Generalkonferansens prestedømsmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ved tanken på min Frelser kjær Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tro kommer ikke ved en tilfeldighet, men ved valg Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ditt neste skritt Av eldste Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Frykt ikke, bare tro Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Dere er ikke alene om arbeidet Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, må jeg følge deg Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hold budene Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O God, and Shine Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvis min Frelser sto hos meg Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær et forbilde og et lys Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg står helt forundret Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tydelige og viktige sannheter Av eldste Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Med Guds øyne Av eldste Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En oppfordring til mine søstre Av president Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La den klare basun lyde Av eldste Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

At de alltid minnes ham Av eldste Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det er solskinn i min sjel i dag Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den hellige ånd som din ledsager Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Guds Ånd som en ild Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Pris vår Gud med hjerte, munn Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Our God Is a God of Love Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvorfor Kirken? Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mitt hjerte fordyper seg stadig i dem Av Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velsignet og lykkelige er de som holder Guds bud Av eldste Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud” Av Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi må huske hvem vi har satt vår lit til Av eldste Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Øyne til å se eller ører til å høre med Av eldste Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hold stø kurs Av eldste Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I verden trenges tapre menn Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Utvalgt til å bære vitnesbyrd om mitt navn” Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Elsk hverandre Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd