Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Առաջ, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Տար բարությամբ, Լույս Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Cost—and Blessings—of Discipleship Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Աշակերտության հաճելի բեռը Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Christ the Redeemer Elder Carlos H. Amado watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose the Right Հավաքվածներ   
Պաշտպանություն պոռնոգրաֆիայից՝ Քրիստոսակենտրոն ընտանիք Լինդա Ս. Ռիվս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Spiritual Whirlwinds Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A New Commandment I Give unto You Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
A Priceless Heritage of Hope Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Աստծուն բարձրում Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Ներկայացնող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Եկեղեցու Աուդիտի Բաժնի Հաշվետվություն, 2013 Քեվին Ռ. Յերգենսեն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2013 Բրուք Պ. Հեյլս watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Let Your Faith Show Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“I Have Given You an Example” Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ   
«Եթէ ինձ սիրում էք, իմ պատուիրանքները պահեցէք» Երեց Դեյվիդ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Եկեք չբռնենք սխալ ճանապարհը Երեց Կլաուդիո Դ. Ցիվիկ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Roots and Branches Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Բարձր լեռան վրա Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
The Keys and Authority of the Priesthood Երեց Դալլին Հ. Օքս watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

What Manner of Men? Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Choice Generation Ռանդալ Լ. Ռիդ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Դուք քնա՞ծ եք Վերականգնման ընթացքում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Priesthood Man Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Be Strong and of a Good Courage Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, We That Love the Lord Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ուրախության այս օրը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Եկեք առաջ շարժվենք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Երախտապարտ լինել ցանկացած պայմաններում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Following Up Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

«Մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ» Ջին Ա. Սթիվենս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ցույց տուր ինձ, որ լույսով քայլեմ Հավաքվածներ   
Your Four Minutes Եպիսկոպոս Գարի Է. Սթիվենսոն watch  
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Bear Up Their Burdens with Ease Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A Child's Prayer Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Love—the Essence of the Gospel Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
I Stand All Amazed Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
The Witness Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Live True to the Faith Երեց Վիլիամ Ռ. Վոքեր watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Obedience through Our Faithfulness Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ   
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը Երեց Լորենս Ի. Քորբրիջ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Եթե իմաստության պակաս ունեք Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Resurrection of Jesus Christ Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Մինչև նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, Let Us Anew Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց ընդհանուր ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ   
Նրա արքայության դստրերը Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Պատվիրանները պահելը պաշտպանում է մեզ, պատրաստում է մեզ և հզորացնում է մեզ Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: I Am a Child of God Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Քույրություն՝ Օհ, որքան մենք միմյանց կարիքն ունենք Բոննի  Լ. Օսկարսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: Walk in His Light Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Պահանջվում են ձեռքեր և սրտեր աշխատանքն արագացնելու համար Լինդա Ք. Բըրթն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Դուստրեր ուխտի մեջ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Եկեք առաջ շարժվենք Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front