Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Բարձր լեռան վրա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Beautiful Zion, Built Above Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Մեր հույսի պատճառը Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ո՞ր կողմ եք դուք նայում Երեց Լին Գ. Ռոբինս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Հաղորդություն՝ հոգու վերանորոգում Չերիլ Ա. Էսփլին watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Տար մեզ, Մեծ Եհովա հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Փրկենք միասին Երեց Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ազատ հավիտյան՝ գործելու ինքնուրույն Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Երբ սրտով եմ լսում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ստանալ վկայություն լույսի և ճշմարտության մասին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

From All That Dwell below the Skies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր կաց, Ով Աստված, և շողա Միացյալ երգչախումբ Թոել, Գրանտսվիլ և Սթենսբըրի Փարկ ցցերից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Ներկայացրեց՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Գիտեմ, ապրում է Փրկիչն իմ Միացյալ երգչախումբ Թոել, Գրանտսվիլ և Սթենսբըրի Փարկ ցցերից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Սիրել ուրիշներին և ապրել տարբերություններով հանդերձ Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ջոզեֆ Սմիթ Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ծնողներ՝ ավետարանի գլխավոր ուսուցիչներ երեխաների համար Թեդ Ռ. Քալիսթեր watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Իսրայելի Քավիչը հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Վստահությամբ մոտենալով Աստծո գահին Երեց Ջորգ Քլեբինգաթ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Այո, Տէր, ես քո ետեւիցը կգամ Երեց Էդուարդո Գավարեթ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Գտնելով հարատև խաղաղություն և կառուցելով հավերժական ընտանիքներ Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ինձ հետ մնա այս երեկո Միացյալ երգչախումբ Թոել, Գրանտսվիլ և Սթենսբըրի Փարկ ցցերից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Rise Up, O Men of God Քահանայության երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Միսիոներների միասնական երգ Քահանայության երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կատարել իմաստուն ընտրություն Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ես ինքս գիտեմ այս բաները Երեց Քրեյգ Ք. Քրիսչենսեն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ծոմի օրենքը աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանելու անձնական պատասխանատվություն է Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

«Միթէ ե՞ս եմ, Տէր» Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Նախապատրաստական Քահանայություն Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ապահով առաջնորդվենք տուն Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Իսրայելի Երեցներ Քահանայության երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երգեք գովք Նրան Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Փառավորեք Տիրոջը սրտով և երգով Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Փառք Մարդուն Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Շարունակվող հայտնություն Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Հաստատել մարգարեներին Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Ապրենք Մարգարեների խոսքերին համաձայն Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Եկեք, Տիրոջ զավակներ հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Հավիտենական կյանք. իմանալ մեր Երկնային Հորը և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսին Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Հաղորդությունը և Քավությունը Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլա watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Մեղմ և հանգիստ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Շիտակ արա քո ոտների շավիղը Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Աստծո Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Lo, the Mighty God Appearing Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Մնացեք նավակի մեջ և ամուր բռնած պահեք Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Հավատքի գործադրումը դարձրեք ձեր առաջնահերթությունը Երեց Ռիչարդ Գ․ Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Տերը ծրագիր ունի մեզ համար Երեց Կառլոս Ա. Գոդոյ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Օրհնություններդ հաշվիր հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Գիրքը Երեց Ալլան Ֆ․ Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Մեր անձնական ծառայությունները Երեց Հյուգո Ի. Մարտինեզ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Աստծո զավակն եմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Թեթևամտորեն մի վարվեք սրբազան բաների հետ Երեց Լարի Ս. Քաչեր watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Եկեք և տեսեք Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Մինչև նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Միշտ աղոթում ենք Քեզ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Աուդիո

Ուրախության այս օրը Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

I Love to See the Temple Korean Children's Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Պատրաստված մի ձևով, որը երբեք հայտնի չէր եղել Լինդա Ք. Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Օրհներգերի համակցում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Աստծո ուխտյալ դուստրերը Ջին Ա. Սթիվենս watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Տեսաներկայացում. Սուրբ Տաճար Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Կիսվելով ձեր լույսով Նիլ Ֆ. Մերիոթ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Աստծո զավակն եմ հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ուրախությամբ ապրել ավետարանով Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Texto

Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio