អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រី​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ការ​បំពេញក្នុងគេហដ្ឋាន​របស់​យើង​ដោយ​ពន្លឺ និង​សេចក្ដីពិត ដោយ ឆារិល  អេ អេសព្លិន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ក្រុម​គ្រួសារ គឺ​មក​ពី​ព្រះ បងស្រី ​ខារូល  អិម ស្ទីហ្វិន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ក្រុមគ្រួសារ​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ឡើង​ដោយ​ព្រះ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អ្នក​ការពារ​សេចក្ដីប្រកាស ដោយបូនី អិល. អូស្ការ​សុន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ទំនុកតម្កើងចម្រុះ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ព្រះ​ដ៏​ជា​ជំនួយ ដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ឱ ! សូម​នាំ​យើង​ព្រះយេហូវ៉ា ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

សសើរ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Is Not This the Fast That I Have Chosen?” ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

តើ​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ល្អ​ឬ​ទេ ? ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Plan of Happiness ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

We’ll Ascend Together លីនដា ខេ ប៊ើតុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នំ​ខ្ពស់ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Parable of the Sower អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose to Believe អែលឌើរ អិល វិតនី ក្លេតុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

មក​ឯ​ព្រះ យេស៊ូវ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Why Marriage and Family Matter—Everywhere in the World អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ខ្ញុំ​ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ថ្វាយ​ពរ​ព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​យុវ​មជ្ឈិម​វ័យ​នៅ​លីវ​នៅ​ដាវីស និង វេប៊ើ ខោនធី watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ការ​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ បង្ហាញ​ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​សាសនាចក្រ​ឆ្នាំ ២០១៤ បង្ហាញ​ដោយ ខេវិន  អរ ជើរហ្គែនសិន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

របាយការណ៍ស្ថិតិ ឆ្នាំ ២០១៤ បង្ហាញ​ដោយ ប្រ៊ូក  ភី ហេលស៍ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​យុវ​មជ្ឈិម​វ័យ​នៅ​លីវ​នៅ​ដាវីស និង វេប៊ើ ខោនធី watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ហេតុដូច្នោះ​ហើយ ពួក​គេ​ក៏​រម្ងាប់​ការតក់ស្លុត​របស់​គេ​ទៅ ដោយ អែលឌើរ ដេវីឌ  អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ហេតុអ្វី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ហេតុអ្វី​គ្រួសារ ដោយ​អែលឌើរ ឌី  ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

តន្ត្រី​នៃ​ដំណឹង​ល្អ ដោយ អែលឌើរ វិលហ្វត  ដបុលយូ អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​បន្ត​ការព្យាយាម​ជានិច្ច ដោយ អែលឌើរ ដេល ជី រ៉ែនឡាន់ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ល្អ ហើយ​ស្មោះត្រង់​ពិត ដោយ អែលឌើរ ម៉ៃឃែល  ធី រីង​វ៉ូដ watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ទ្រង់​ជា​ពន្លឺ​ខ្ញុំ ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ចូរ​យើង​ខិតខំទៅ ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​យុវ​មជ្ឈិម​វ័យ​នៅ​លីវ​នៅ​ដាវីស និង វេប៊ើ ខោនធី watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

General Priesthood Session

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ជួរ​ភ្នំ​រឹងមាំ ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រិកហាំ យ៉ង់ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

នៅ​ថ្ងៃ​រីករាយ និង​អំណរ​នេះ ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រិកហាំ យ៉ង់ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Greatest Generation of Young Adults អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Yes, We Can and Will Win! អែលឌើរ អូលីសេស សូរ៉េស watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Fatherhood—Our Eternal Destiny Larry M. Gibson watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ស្តាប់​សំឡេង​សួគ៌ា​ជាតិ​សាសាន៍​ទាំងឡាយ ! ក្រុម​ជំនុំ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

On Being Genuine ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Priesthood and Personal Prayer ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Priesthood—a Sacred Gift ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

លោកគ្រូ​ខ្យល់​ព្យុះ​កំពុង​បោកបក់ ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រិកហាំ យ៉ង់ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រីករាយ ដ្បិត​ទ្រង់​ជា​ស្តេច ! ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Consider the Lilies ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Blessings of the Temple ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Returning to Faith រ៉ូសម៉ារីអិម. វិកស្សុម watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Seeking the Lord អែលឌើរ ហូសេ អេ តិក្សសៃរ៉ា watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ប្រោសលោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Is It Still Wonderful to You? ប៊ីស្សព ហ្គែរ៉ល កូសសែ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Waiting for the Prodigal អែលឌើរ ប្រេន អេជ នៀលសុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Where Justice, Love, and Mercy Meet អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesus Has Risen ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Gift of Grace ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​រស់​ឡើង​វិញ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះប្រោសលោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

He Sent His Son ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Preserving Agency, Protecting Religious Freedom អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Stay by the Tree អែលឌើរ ខេវីន ដបុលយូ ភើសុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Eternal Perspective of the Gospel អែលឌើរ រ៉ាហ្វល អ៊ី ភីណូ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

សូម​យាង ឱ​ស្តេច​នៃ​ស្តេច ! ក្រុម​ជំនុំ watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Thy Kingdom Come អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

If You Will Be Responsible អែលឌើរ ហួរហេ អេហ្វ ស្សែបាលូស watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

​សូម​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ពី​រឿង​ព្រះ​យេស៊ូវ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth អែលឌើរ យូសែប ដបុលយូ ស៊ីតាទី watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Sabbath Is a Delight អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​តាម​ព្រះ​អង្គ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio