LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La oss fylle vårt hjem med lys og sannhet Av Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Familien er fra Gud Av Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Familien er forordnet av Gud Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Familieerklæringens forsvarere Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Salmepotpurri Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Trøsteren Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lover den Herre Gud Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Er ikke dette den faste jeg finner behag i?” Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag? Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Planen for lykke Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vi vil stige opp sammen Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lignelsen om såmannen Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Velg å tro Av eldste L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Kom kun til Herren Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hvorfor ekteskap og familie betyr noe – over hele verden Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Kristus er meg kjær Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2014 Fremlagt av Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Statistisk rapport, 2014 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jeg står helt forundret Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Derfor kuet de sin frykt Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hvorfor ekteskap, hvorfor familie Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Evangeliets musikk Av eldste Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Siste-dagers-hellige fortsetter å prøve Av eldste Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Virkelig gode og uten svik Av eldste Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Min Gud er mitt lys Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La oss stevne frem Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær du signet for Sions styrke Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

On This Day of Joy and Gladness Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Den beste generasjon unge voksne Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ja, vi kan og vil vinne! Av eldste Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Farskap – vår evige fremtid Av Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Om å være ekte Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Prestedømmet og personlig bønn Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Prestedømmet – en hellig gave Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mester, se uværet truer Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesus Kristus er oppstanden Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Consider the Lilies Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Templets velsignelser Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vend tilbake til troen Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Søk Herren Av eldste José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Han lever, min Forløser stor Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Er det fremdeles forunderlig for deg? Av biskop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mens vi venter på den fortapte sønn Av eldste Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Der rettferd, kjærlighet og barmhjertighet møtes Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesus har oppstått Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Nådens gave Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesus Krist oppstanden er Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han lever, min Forløser kjær Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Han sendte Sønnen Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

For å bevare handlefriheten, må vi beskytte religionsfriheten Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Bli ved treet Av eldste Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Evangeliets evige perspektiv Av eldste Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Du kongers konge, kom Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Komme ditt rike Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hvis du vil være ansvarlig Av eldste Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Å, la meg høre om Jesus Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vær fruktbare, bli mange og legg jorden under dere Av eldste Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Sabbaten er en lyst Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

O, må jeg følge deg Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio