LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

  
Sa i Fortë një Themel Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watch
Download
close

Shkarko

 

Video

  Sheril A. Esplin   
  Karol M. Stivens   
Familja Shugurohet nga Perëndia kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme   
From Homes of Saints Glad Songs Arise [Nga Shtëpitë e Shenjtorëve Këngë G’zimi Dëgjohen] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Boni L. Oskarson   
Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Henri B. Ajring   
Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri