CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Femeilor

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Am făcut eu un bine? Congregaţia watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

When We Were Strangers Prezentare video watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Potpuriu Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

El ne cere să fim mâinile Sale Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce fericire să-Ţi slujim Congregaţia watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce să facem? Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Prezentare video watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„Am fost străin” Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, urmaţi-Mă Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pune-ţi încrederea în acel Spirit care conduce spre a face bine Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mai multă sfinţenie Congregaţia watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Măreţ şi divin al Tău plan, Doamne! Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, voi copii ai Domnului Corul Tabernacolului Mormon watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Eu simt dragostea Sa Corul Tabernacolului Mormon watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Unde sunt doi sau trei adunaţi Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Darul de îndrumare al unui copil Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Eu sunt un copil al Domnului Vârstnicul Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Secret Prayer Congregaţia watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Unde sunt cheile şi autoritatea preoţiei? Vârstnicul Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Leacul tămăduitor al iertării Vârstnicul Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fii umil Vârstnicul Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

The Lord My Pasture Will Prepare Corul Tabernacolului Mormon   
„Ca să pot să-i aduc pe toţi oamenii la Mine” Vârstnicul Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raport al Departamentului pentru Audit al Bisericii, 2015 Prezentat de Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raport statistic, 2015 Prezentat de Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Israel, Domnul te cheamă Combined Choir from BYU-Idaho   
Să le fim alături conducătorilor Bisericii Vârstnicul Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„Oricine [îi] primeşte pe [ei], pe Mine Mă primeşte” Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne bucurăm Congregaţia   
Să venim în ajutor – o putem face Vârstnicul Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Locul sacru al restaurării Vârstnicul Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Consilii de familie Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea generală a preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Înălţaţi glasul în slavă Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Eu mă minunez Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Preţul puterii preoţiei Preşedintele Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cei mai mari conducători sunt cei mai mari ucenici Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vino, Rege al regilor! Congregaţia   
Să-i lăudăm pe cei care salvează Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Familii eterne Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O responsabilitate sacră Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Corul Tabernacolului Mormon   
Zorii apar Corul Tabernacolului Mormon   
I Will Follow God's Plan Corul Tabernacolului Mormon   
Alegeri Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Poţi avea drumul senin Corul Tabernacolului Mormon   
Cred eu? Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Un model pentru obţinerea păcii Episcopul W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul este Rege! Congregaţia   
Taţii Vârstnicul D.Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vedeţi-vă în templu Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Înainte, sfinţi Corul Tabernacolului Mormon   
Vă va pune pe umerii Săi şi vă va duce acasă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O, Tu, Stâncă de salvare Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slavă Domnului Atotputernic Corul Tabernacolului Mormon   
For I Am Called by Thy Name Corul Tabernacolului Mormon   
Duhul Sfânt Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Amintiţi-vă totdeauna de El Vârstnicul Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Refugiu împotriva furtunii Vârstnicul Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Îndrumă-ne, mare Iehova Congregaţia   
Opoziţie în toate lucrurile Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Puterea divinităţii Vârstnicul Kent Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Şi moartea nu va mai fi Vârstnicul Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Acum apar zorii Acum apar zorii   
Mâine, Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting