CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Femeilor

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Voi aduce lumina Evangheliei în căminul meu Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Învăţătorul Tămăduitor Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ridicaţi-vă şi fiţi puternice, surori în Sion! Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce trainică temelie Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Etajul patru, ultima uşă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Trăieşte-al meu Mântuitor Congregaţia   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce fericire să-Ţi slujim Corul Tabernacolului Mormon   
With Songs of Praise Corul Tabernacolului Mormon   
O, cât de mare este planul Dumnezeului nostru! preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Corul Tabernacolului Mormon   
„Vino şi urmează-Mă” acţionând cu dragoste creştină şi slujire vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Dorinţa sinceră a sufletului Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Congregaţia   
„Un văzător ales voi ridica Eu” Vârstnicul Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul Isus Hristos ne învaţă să ne rugăm Vârstnicul Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sunt suficient de bun? Voi reuşi? Vârstnicul J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Take Time to be Holy Corul Tabernacolului Mormon   
Un martor al lui Dumnezeu Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

botez Combined Choir from From Missionary Training Center   
Curajoşi în mărturia despre Isus Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Priviţi către Cartea lui Mormon, priviţi către Domnul Vârstnicul Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi să slujim Congregaţia   
„[Rămâneţi] în dragostea Mea” Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pentru instruirea şi dezvoltarea noastră spirituale Vârstnicul W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fiţi ambiţioşi pentru Hristos vârstnicul Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Să împărtăşim Evanghelia restaurată Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Speranţa lui Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea generală a preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vârstnici ai Israelului Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Dragoste în casă Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Emisari ai Bisericii Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Există putere în Cartea lui Mormon Vârstnicul LeGrand R. Curtis jr. watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne bucurăm Congregaţia   
Să învăţăm de la Alma şi Amulec Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ca el să devină, de asemenea, puternic Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Principii şi promisiuni Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Poţi avea drumul senin Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul trăieşte Corul Tabernacolului Mormon   
Înălţaţi glasul în slavă Corul Tabernacolului Mormon   
Calea perfectă spre fericire Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Bucurie şi supravieţuire spirituală Preşedintele Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Azi, în zi de bucurie Corul Tabernacolului Mormon   
Împărtăşania ne poate ajuta să devenim sfinţi Vârstnicul Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Marele plan al mântuirii Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Copil al Domnului Congregaţia   
La cine să ne ducem? Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Binecuvântările preaslăvirii Episcopul Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Judecătorul cel drept Vârstnicul Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

My Heavenly Father Loves Me Corul Tabernacolului Mormon   
Recunoştinţa în ziua de sabat Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, Ye Thankful People, Come Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce-i adevărul? Corul Tabernacolului Mormon watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Lumină blândă, condu-mă Corul Tabernacolului Mormon watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine” Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Doctrina lui Hristos Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slujiţi Vârstnicul Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Congregaţia   
Ca nu cumva să uiţi Vârstnicul Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Dumnezeu vă şterge toate lacrimile vârstnicul Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Nu există bucurie mai mare decât aceea de a şti că şi copiii noştri Îl cunosc pe Salvator Vârstnicul K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I'll Follow Him in Faith Corul Tabernacolului Mormon   
Pocăinţa: o alegere fericită Vârstnicul Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Corul Tabernacolului Mormon