BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

General Women's Session

    
Gospod nas prosi, naj bomo njegove roke Cheryl A. Esplin   print
Kaj naj storimo? Neill F. Marriott   print
»Bil sem tujec« Linda K. Burton   print
Zaupajte v tistega Duha, ki vodi k dobrim delom predsednik Henry B. Eyring   print
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni dopoldanski del

    
Kjer sta dva ali so trije zbrani predsednik Henry B. Eyring   print
Otrokov dar vodstva Mary R. Durham   print
Božji sem otrok starešina Donald L. Hallstrom   print
Kje so duhovniški ključi in polnomočje? škof Gary E. Stevenson   print
Zdravilni balzam odpuščanja starešina Kevin R. Duncan   print
Bodite ponižni starešina Steven E. Snow   print
»[Da] bom vse pritegnil k sebi« starešina Dale G. Renlund   print
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni popoldanski del

    
Poročilo cerkvenega revizijskega oddelka za leto 2015 Pripravil Kevin R. Jergensen   print
Statistično poročilo za leto 2015 predstavil Brook P. Hales   print
Voditeljem Cerkve stojmo ob strani starešina Ronald A. Rasband   print
»Kdor [njih] sprejme, mene sprejme« starešina Neil L. Andersen   print
Pojdimo reševat: zmoremo! starešina Mervyn B. Arnold   print
Sveti kraj obnove starešina Jairo Mazzagardi   print
Vselej ohranite odpuščanje grehov starešina David A. Bednar   print
Družinski posveti starešina M. Russell Ballard   print
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Duhovniški del

    
Cena duhovniške moči predsednik Russell M. Nelson   print
Največji voditelji so najbolj pokorni Stephen W. Owen   print
V pohvalo tistim, ki rešujejo predsednik Dieter F. Uchtdorf   print
Večne družine predsednik Henry B. Eyring   print
Sveto skrbništvo predsednik Thomas S. Monson   print
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski dopoldanski del

    
Odločitve predsednik Thomas S. Monson   print
Ali verjamem? Bonnie L. Oscarson   print
Vzorec za mir škof W. Christopher Waddell   print
Očetje starešina D. Todd Christofferson   print
Vidite se v templju starešina Quentin L. Cook   print
Zadel si vas bo na rame in vas nesel domov predsednik Dieter F. Uchtdorf   print
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski popoldanski del

    
Sveti Duh starešina Robert D. Hales   print
Vselej se ga spominjajte Starešina Gerrit W. Gong   print
Zavetje pred neurjem starešina Patrick Kearon   print
Vse ima svoje nasprotje starešina Dallin H. Oaks   print
Božja moč starešina Kent F. Richards   print
In smrti ne bo več starešina Paul V. Johnson   print
Jutri bo Gospod med vami delal čudeže starešina Jeffrey R. Holland   print