Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Առաջ, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Տար բարությամբ, Լույս Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Աշակերտ լինելու գինը և օրհնությունները Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Աշակերտության հաճելի բեռը Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Քրիստոս Քավիչը Երեց Կառլոս Հ․ Ամադո watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Choose the Right Հավաքվածներ   
Պաշտպանություն պոռնոգրաֆիայից՝ Քրիստոսակենտրոն ընտանիք Լինդա Ս. Ռիվս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Spiritual Whirlwinds Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հույսի անգին ժառանգությունը Նախագահ Հենրի Բ․ Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Աստծուն բարձրում Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Ներկայացնող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եկեղեցու աուդիտի բաժնի հաշվետվություն, 2013թ. Ներկայացնող՝ Քեվին Ռ. Յերգենսեն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2013թ. Ներկայացնող՝ Բրուք Պ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Let Your Faith Show Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

«Ես ձեզ օրինակ տուի» Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ   
«Եթէ ինձ սիրում էք, իմ պատուիրանքները պահեցէք» Երեց Դեյվիդ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եկեք չբռնենք սխալ ճանապարհը Երեց Կլաուդիո Դ. Ցիվիկ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Դուք ի՞նչ եք կարծում: Երեց Վ. Քրեյգ Ցվիք watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Արմատներ ու ճյուղեր Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Բարձր լեռան վրա Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Քահանայության բանալիները և իշխանությունը Երեց Դալլին Հ․ Օուքս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

What Manner of Men? Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Choice Generation Ռանդալ Լ. Ռիդ watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Դուք քնա՞ծ եք Վերականգնման ընթացքում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Քահանայություն կրող տղամարդը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Be Strong and of a Good Courage Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, We That Love the Lord Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ուրախության այս օրը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Եկեք առաջ շարժվենք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Երախտապարտ լինել ցանկացած պայմաններում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Հետևեք ընթացքին Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

«Մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ» Ջին Ա. Սթիվենս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ցույց տուր ինձ, որ լույսով քայլեմ Հավաքվածներ   
Your Four Minutes Եպիսկոպոս Գարի Է. Սթիվենսոն watch  
Download
close

Descargar

 

Video

Իրենց բեռները հեշտությամբ տանեին Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

A Child's Prayer Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սեր՝ Ավետարանի էությունը Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
I Stand All Amazed Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
The Witness Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Live True to the Faith Երեց Վիլիամ Ռ. Վոքեր watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Obedience through Our Faithfulness Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ   
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը Երեց Լորենս Ի. Քորբրիջ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Որտեղ ձեր գանձն է Երեց Ջոն Ու. Թեh watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եթե իմաստության պակաս ունեք Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Resurrection of Jesus Christ Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Մինչև նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց ընդհանուր ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ   
Նրա արքայության դստրերը Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Պատվիրանները պահելը պաշտպանում է մեզ, պատրաստում է մեզ և հզորացնում է մեզ Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Քույրություն՝ Օհ, որքան մենք միմյանց կարիքն ունենք Բոննի  Լ. Օսկարսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Պահանջվում են ձեռքեր և սրտեր աշխատանքն արագացնելու համար Լինդա Ք. Բըրթն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Դուստրեր ուխտի մեջ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եկեք առաջ շարժվենք Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front