LESA  HorfaHlustaNiðurhala

Öll ráðstefna

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Morning Session

   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Velkomin á ráðstefnu Thomas S. Monson forseti  print
Beautiful Zion, Built Above Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tilefni vonar okkar Boyd K. Packer forseti Packer  print
Í hvora áttina snýrð þú? Öldungur Lynn G. Robbins  print
Sakramentið - endurnýjun fyrir sálina Cheryl A. Esplin  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Bjarga í einingu Öldungur Chi Hong (Sam) Wong  print
Frjáls að eilífu til að hafa sjálf áhrif Öldungur D. Todd Christofferson  print
If I Listen with My Heart Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Öðlast vitnisburð ljóss og sannleiks Dieter F. Uchtdorf forseti  print
From All That Dwell below the Skies Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Afternoon Session

   
Arise, O God, and Shine Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Embættismenn kirkjunnar studdir Henry B. Eyring forseti  print
I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Elska aðra og lifa með ólíkum skoðunum Öldungur Dallin H. Oaks  print
Joseph Smith Öldungur Neil L. Andersen  print
Foreldrar: Aðalkennarar fagnaðarerindisins fyrir börnin Tad R. Callister  print
Redeemer of Israel Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Koma örugg að hásæti Guðs Öldungur Jörg Klebingat  print
Já Drottinn, ég mun fylgja þér Öldungur Eduardo Gavarret  print
Erum vér ekki öll beiningamenn? Öldungur Jeffrey R. Holland  print
Finna varanlegan frið og þróa eilífar fjölskyldur Öldungur L. Tom Perry  print
Abide with Me; 'Tis Eventide Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Priesthood Session

   
Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Missionary Medley Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Velja viturlega Öldungur Quentin L. Cook  print
Mér er það sjálfum kunnugt Öldungur Craig C. Christensen  print
Föstulögmálið: Persónuleg ábyrgð að annast fátæka og þurfandi Dean M. Davies biskup  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

„Er það ég, herra?“ Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Prestdæmi til undirbúnings Henry B. Eyring forseti  print
Leiddir öruggir heim Thomas S. Monson forseti  print
Ye Elders of Israel Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Morning Session

   
Sing Praise to Him Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Praise to the Man Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Áframhaldandi opinberanir Henry B. Eyring forseti  print
Styðja spámennina Öldungur Russell M. Nelson  print
Lifa samkvæmt orðum spámannanna Carol F. McConkie  print
Come, Ye Children of the Lord Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Eilíft líf – að þekkja okkar himneska föður og son hans Jesú Krist. Öldungur Robert D. Hales  print
Sakramentið og friðþægingin Öldungur James J. Hamula  print
Softly and Tenderly Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Gjör braut fóta þinna slétta Thomas S. Monson forseti  print
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Afternoon Session

   
Lo, the Mighty God Appearing Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Verið í bátnum og haldið ykkur fast! Öldungur M. Russell Ballard  print
Gerið iðkun trúar að forgangi í lífi ykkar Öldungur Richard G. Scott  print
Drottinn er með áætlun fyrir okkur! Öldungur Carlos A. Godoy  print
Count Your Blessings Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Bókin Öldungur Allan F. Packer  print
Persónuleg þjónusta okkar Öldungur Hugo E. Martinez  print
I Am a Child of God Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Far ekki léttúðlega með það sem heilagt er Öldungur Larry S. Kacher  print
Komið og sjáið Öldungur David A. Bednar  print
Uns við hittumst á ný Thomas S. Monson forseti  print
We Ever Pray for Thee Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

General Women's Session

   
On This Day of Joy and Gladness Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

I Love to See the Temple Korean Children's Choir watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Viðbúnar á þann hátt sem aldrei hafði áður þekkst Linda K. Burton  print
Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sáttmálsdætur Guðs Jean A. Stevens  print
Video Presentation: The Holy Temple The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints    
Deila ljósi þínu Neill F. Marriott  print
I Am a Child of God Congregation watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lifa eftir fagnaðarerindinu af gleði Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Let Zion in Her Beauty Rise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio