TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Tuha’a purera’a rahi a te mau vahine

watchlisten
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan
Te reo o te Faaora ta’u e faaroo Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan
  Jean B. Bingham watchlisten
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

  Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

  Bonnie L. Oscarson watchlisten
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan
  Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua ite au e te ora nei to‘u Faaora Amuiraa