TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa Pureraa Rahi a te mau Vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pehe rau Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ite mai i te huru hanahana i roto Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ei Feia Apî no te mau Mahana Hopea Nei Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Metua vahine no Iseraela Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ti’amâ no to tatou mau haamaitairaa i fafauhia mai Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau Tuahine no Ziona Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I ô nei no te tavini maite i te opuaraa parau ti’a Na Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Tamarii Here e Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hoê tau mahanahana i piha’i iho i te tupuna fetii o Rose Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Faaite i te Parau Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po’ipo’i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Tatou ma te Faaroo pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arata’i mai, e Iehova pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua ite au e ua here to’u Faaora ia’u pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haere maitai roa ra ! Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tei te hoe faatere te Atua Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te oaoa i te oraraa i te hoê oraraa haamauhia i ni’a i te Mesia Na Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auraro to tatou aau i te Atua Na Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« E aha iho â tei toe ia’u ? » Na Elder Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te parau au a te Atua ra Na Elder Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Precious Savior, Dear Redeemer pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tarai maitai e mai te au i Bristol : Ti’ama no te haere i te hiero—i te mau tau maitai e te mau tau fifi Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai, e te Feia Mo’a pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

O Sauveur Glorieux Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te patururaa o te mau ti’a faatere o te Ekalesia Vauvauhia mai e te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pehe rau Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pahono i te mau tamataraa o teie nei ao i teie anotau Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A hi’o na i to metua vahine Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mai pee mai Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aita i ’oi’oi roa e aita i taere roa Na Elder Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tamatahia e faahemahia—tauturuhia râ Na Elder Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ma’iti i te Maramarama Na Elder Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Fariu Ia’na ra e e tae mai te mau pahonoraa Na Elder James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapuaihia e te Taraehara a Iesu Mesia Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa rahi a te Autahu’araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Iesu, Ia Feruri Au Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aita te faaroo e topa noa mai, e au râ i te ma’itiraa Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ta outou taahiraa i muri a’e Na Elder Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eiaha e mata’u, a faaroo noa mai Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E ere o outou ana’e ra i roto i te ohipa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pee Au ia Oe Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auraro i te ture Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po’ipo’i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O God, and Shine pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

If the Savior Stood Beside Me pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ei hi’oraa oe e ei maramarama Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te maere nei au Na Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau parau mau maramarama e te faufaa Na Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Na roto i te mata o te Atua Na Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E reo taparu i to’u mau tuahine Na President Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A vaiiho i te ta’i o te pu ia tavevo Na Elder Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E haamana’o â ratou ia’na e a muri noa’tu Na Elder Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tei Roto i To’u Nei Aau pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Varua Maitai ei hoa no outou Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Varua o te Atua pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arue i te Fatu ma te Aau Himene pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Our God Is a God of Love pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

No te aha te Ekalesia Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te feruri noa nei to’u aau i te mau mea Na Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E maita’i e e oaoa te feia e haapa’o i te mau faaueraa a te Atua Na Elder Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« Ua hinaaro outou ia’u ra, e haapa’o i ta’u parau » Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu ! Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia haamana’o o vai ta tatou e ti’aturi Na Elder Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mata ite e te tari’a faaroo Na Elder Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A tapea noa na oe i to haerea Na Elder Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« Ma’itihia no te hopoiraa’tu i te parau faaite no to’u nei i’oa » Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A here Outou mai Ta’u i Here pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo