BALA  LebelelaReetsaGatisaDaulouda

Saturday Morning Session

    
Ya Maikotlhao le Ditswetso Ka Moporesidente Dieter F. Uchtdorf   print
BALA  LebelelaReetsaGatisaDaulouda

Karolo ya Maphakela ya Sontaga

    
Akanyeletsa Masego a Ka Moporesidente Thomas S. Monson   print