อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันทำความดีบ้างหรือไม่? ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

When We Were Strangers การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมดเลย์เพลงสวด Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระองค์ทรงขอให้เราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ โดย เชอริล เอ. เอสพลิน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราจะทำอย่างไรดี โดย นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Was a Stranger: Love One Another การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“เราเป็นแขกแปลกหน้า” โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงตามเรามา Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงวางใจในพระวิญญาณองค์นั้นซึ่งนำให้ทำดี โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ที่ใดซึ่งมีสองหรือสามคนมารวมกัน โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ของประทานแห่งการนำทางสำหรับเด็ก โดยแมรีย์ อาร์. เดอร์แฮม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉัน เป็น ลูกพระผู้เป็นเจ้า โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Secret Prayer ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ไหน โดย เอ็ลเดอร์ แกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สีผึ้งเยียวยาของการให้อภัย โดย เอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ท่านจงอ่อนน้อมถ่อมตน โดย เอ็ลเดอร์ สตีเวน อี. สโนว์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Lord My Pasture Will Prepare คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
“เพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา” โดย เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระพรเบื้องบนลงมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2015 นำเสนอโดย เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานสถิติปี 2015 นำเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก Combined Choir from BYU-Idaho   
ยืนเคียงข้างผู้นำศาสนจักร โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“ถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆ คนนี้ก็ยอมรับเรา” โดย เอ็ลเดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม   
ช่วยชีวิต: เราทำได้ โดย เอ็ลเดอร์เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการฟื้นฟู โดย เอ็ลเดอร์ไชโร มัซซาการ์ดี watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การปลดบาปของท่านจะมีอยู่เสมอ โดยเอ็ลเดอร์ เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สภาครอบครัว โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิตสามัญ

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ฉันเฝ้าพิศวง Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ความมีค่าควรในพลังฐานะปุโรหิต โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ตามที่ประเสริฐสุด โดย สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิดเจ้าแห่งราชา ที่ประชุม   
สรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอด โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ครอบครัวนิรันดร์ โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

หน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Zion in Her Beauty Rise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ฉันจะทำตามแผนของพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การเลือก โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ท่านทำให้ทางสว่างได้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ดิฉันเชื่อหรือไม่ โดย บอนนี แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แบบแผนสำหรับสันติสุข โดย อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม   
บิดา โดยเอ็ลเดอร์ ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มองเห็นตัวท่านในพระวิหาร โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พระองค์จะทรงแบกท่านไว้และพาท่านกลับบ้าน โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Thou Rock of Our Salvation คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
For I Am Called by Thy Name คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา โดย เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงเป็นที่พักพิงจากพายุ โดยเอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม   
การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า โดยเอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

และความตายจะไม่มีอีกต่อไป โดยเอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
พรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting