አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

አጠቃላይ ጉባኤ በሙሉ

watch
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአትሙአውርዱ

የሴቶች አጠቃላይ ጉባኤ

watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

“Have I Done Any Good?” ተሰብሳቢዎች watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

When We Were Strangers በቭድዮ የሚቀርብ ነበር watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የመዝሙር ቅልቅል Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

እጆቹ እንድንሆን ይጠይቀናል በሸርል ኤ. ኤስፕልን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ስራው አስደሳች ነው ተሰብሳቢዎች watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ምን እናድርግ? በኒል ኤፍ ማሪዮት watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

I Was a Stranger: Love One Another በቭድዮ የሚቀርብ ነበር watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

“እንግዳ ነበርኩኝ” በሊነዳ ኬ. በርተን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ኑ ተከተሉኝ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

መልካም እንድታደርጉ በሚመራችሁ በዛ መንፈስ ተማመኑ በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተጨማሪ ቅድስና ስጠኝ ተሰብሳቢዎች watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ጠዋት ስብሰባ

  
እንዴት አስደናቂ እና ታላቅ Mormon Tabernacle Chior watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ኑ፣ እናንተ የጌታ ልጆች የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የአዳኜ ፍቅር ይሰማኛል የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Where Two or Three Are Gathered Henry B. Eyring   
A Child’s Guiding Gift Mary R. Durham   
እኔ የእግዚአብሔ ልጅ ነኝ Donald L. Hallstrom   
Secret Prayer ተሰብሳቢዎች watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Where Are the Keys and Authority of the Priesthood? Gary E. Stevenson   
The Healing Ointment of Forgiveness Kevin R. Duncan   
Be Thou Humble Steven E. Snow   
The Lord My Pasture Will Prepare የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች  
“That I Might Draw All Men unto Me” Dale G. Renlund   
Come, Thou Fount of Every Blessing የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች  
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

  
ለእርሱ ምስጋና ዘምሩ Combined Choir from BYU-Idaho  
የቤተክርስትያን ባለስልጣኖችን መደገፍ ዲዪተር ኤፍ. ኡክዶርፍ   
Church Auditing Department Report, 2015 ኬቭን አር. ጆርገንሰን   
Statistical Report, 2015 ብሩክ ፒ. ሄልስ   
እስራኤል፣ እስራኤል፣ እግዚአብሔር እየጠራሽ ነው Combined Choir from BYU-Idaho  
Standing with the Leaders of the Church Ronald A. Rasband   
“Whoso Receiveth Them, Receiveth Me” Neil L. Andersen   
አሁን እንደሰት ተሰብሳቢዎች  
To the Rescue: We Can Do It Mervyn B. Arnold   
The Sacred Place of Restoration Jairo Mazzagardi   
Always Retain a Remission of Your Sins David A. Bednar   
Family Councils M. Russell Ballard   
I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho  
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአትሙአውርዱ

አጠቃልይ የክህነት ስብሰባ

watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

በሙገሳ መዝሙሮች Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
በድንቅ እቆማለሁ Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
የክህነት ሀይል ዋጋ በፕሬዘደንት ራስል ኤም. ኔልሰን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ከሁሉም ታላቅ መሪዎች ከሁሉም ታላቅ ተከታዮች ናቸው በስቲቨን ደብሊው. ኦወን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ና፣ አንተ የንጉሶች ንጉስ ተሰብሳቢዎች   
የሚያድኑትን በማመስገን በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የዘላለም ቤተሰቦች በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የተቀደሰ ታማኝነት ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የእስራኤል አዳኝ Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአትሙአውርዱ

የእሁድ ጠዋት ስብሰባ

watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ፅዮን በውበቷ ትነሳ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
ጠዋቱ ነጋ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
የእግዚአብሔርን ዕቅድ እከተላለሁ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
Choices By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

You Can Make the Pathway Bright የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
አምናለሁን? በቦኒ ኤል. ኦስካርሰን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የሰላም ንድፍ በኤጲስ ቆጶስ ደብሊው. ክርስቶፈር ዋድል watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተደሰቱ ጌታ ንጉስ ነው! ተሰብሳቢዎች   
አባቶች በሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ራሳችሁን በቤተመቅደስ ውስጥ ተመልከቱ በሽማግሌ ክውንተን ኤል. ኩክ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ቅዱሳን፣ ወደፊት ግፉ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
በትከሻው ያስቀምጣችኋል እናም ወደቤት ይሸከማችኋል በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አቤቱ የደህንነታችን አለት የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአትሙአውርዱ

የእሁድ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

watchlisten 
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ለሐያሉ ጌታ ምስጋና ይሁን የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
For I Am Called by Thy Name የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች   
መንፈስ ቅዱስ በሽማግሌ ሮበርት ዲ ሄልስ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ሁሌም እርሱን አስታውሱት በሽማግሌ ጌሪት ደብሊው ጎንግ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ከአውሎ ነፋሱ ስደተኛ በሽማግሌ ፓትሪክ ኪረን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ምራን አቤቱ አንተ ታላቁ ያህዌ ተሰብሳቢዎች   
በሁሉም ነገሮች ተቃርኖ በሽማግሌ ዳለን ኤች. ኦክስ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የአምላካዊነት ሀይል በሽማግሌ ኬንት ኤፍ ሪችሃርድስ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም በሽማግሌ ፖል ቪ. ጆንሰን watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
ነገ ጌታ ታማራትን በመካከላችሁ ያሰራል በሽማግሌ ጀፍሪ አር ሆላንድ watchlistenprint
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting