อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ฉันจะนำความสว่างแห่งพระกิตติคุณมาสู่บ้านของฉัน โดย จีน บี. บิงแฮม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ลุกขึ้นด้วยความเข้มแข็งเถิด พี่น้องสตรีในไซอัน โดยบอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ชั้นสี่ ประตูสุดท้าย โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ ที่ประชุม