Birinci Başkanlık

Onikiler Kurulu

    Yetmişler Başkanlığı

       Yetmişler Kurulları

          Yönetici Gözetmenlik

             Genel Yardımcı Kuruluşlar