Urais wa Kwanza

Jamii ya Kumi na Wawili

    Uraisi wa Sabini

       Jamii ya Sabini

          Uaskofu Simamizi

             Wasaidizi Wakuu