Aewin Presetensi

Mwichen Engon me Ruemon Aposel

Presetensien ekkewe Fiik

    Mwichen ekkewe Fiik

    Chon Nemeni Pisoprik

    Mwichenapen Och Sokkun