პირველი პრეზიდენტობა

თორმეტთა ქვორუმი

სამოცდაათიანელთა პრეზიდენტობა

სამოცდაათიანელთა ქვორუმი

თავმჯდომარე ეპისკოპოსობა

        მთავარი დამხმარე ორგანიზაციები