Бас Президенттігі

Он екілік кворум

Жетпістік Президенттігі

Жетпістік кворумы

        Төрағалықтағы Епископтық

              Қосалқы ұйымдардың жетекшілігі