Бас Президенттігі

Он екілік кворум

Жетпістік Президенттігі

Жетпістік кворумы

    Төрағалықтағы Епископтық

       Қосалқы ұйымдардың жетекшілігі