โดย ประธานโธมัส เอส.มอนสัน

โดย ประธานโธมัส เอส.มอนสัน

3 คำปราศรัย