Na Mokambi- Henry B. Eyring

Na Mokambi- Henry B. Eyring

3 Badisukulu
 • Bosalisa Bango Balanda Ntina ya Likolo

  • Liyangani ya Bonganganzambe

  Na botambwisi na yo, baye ozali kokamba bakozala na makoki ya komona, kolinga, mpe kondima ete bakoki kokokisa makoki na bango nyonso mpo na kosala na bokonzi ya Nzambe.

 • Ema Ezali Wapi?

  • Liyangani ya Eyenga na Ntongo

  Ema oyo emonani ekangi lisalisi ya Nzambe ezipi mpenza te Nzambe kasi ntango mosusu ekozipaka biso. Nzambe abombani mokolo moko te, nzokande ntango mosusu tobombamaka.

 • Mopesi Lisalisi

  • Likita Linene ya Lingomba ya Bmama Basungi

  Bokolendisama mpe naino bokofulama mpo na koyeba ndelo mpe monene ya makoki na bino mpo na kosalisa

 • Balisukulu ya Likita Linene nyonso na Henry B. Eyring