Aewin Presetensi

    Mwichen Engon me Ruemon Aposel

       Presetensien ekkewe Fiik

       Mwichen ekkewe Fiik

       Chon Nemeni Pisoprik

          Mwichenapen Och Sokkun