Ndi-isi Nduzi Mbụ

    Kworum nke ndi Iri na abụọ

       Isi-nduzi nke ndi Iri asaa

          Kworum nke ndi Iri asaa

             Ndi-otu Bishop nọ n’Isi-nduzi

                Ndi nile Na-enye-aka zuru ọha