Augstākais prezidijs

Divpadsmit apustuļu kvorums

Septiņdesmito prezidijs

    Septiņdesmito kvorums

    Prezidējošā bīskapība

       Vispārējās palīgorganizācijas