Första presidentskapet

De tolvs kvorum

    Presidentskapet för de sjuttio

       De sjuttios kvorum

          Presiderande biskopsrådet

             Biorganisationernas generalpresidentskap