Dil nga lundrimi kryesor

Tetor 2017

Sesioni i Përgjithshëm i Grave Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Përgjithshëm i Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik