The LDS.org menus have changed. Learn more.
Skip main navigation

Tetor 2016

Sesioni i Përgjithshëm i Grave Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Përgjithshëm Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik