Laktawan ang main navigation

Abril 2018

Sesyon sa Sabado sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado sa Hapon Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Kinatibuk-ang Sesyon sa Priesthood Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Hapon Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video