Skip main navigation

April 2017

Pangkabilugan nga Sesyon sang Relief Society
Saturday Morning Session Sabado sang Aga nga Sesyon Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video
Saturday Afternoon Session Sabado sang Hapon nga Sesyon Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video
Pangkabilugan nga Sesyon sang Priesthood Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video
Domingo sang Aga nga Sesyon
Domingo sang Hapon nga Sesyon