Skip main navigation

Abril 2018

Sabado sang Aga nga Sesyon Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video
Sabado sang Hapon nga Sesyon Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video
Pangkabilugan nga Sesyon sang Priesthood Palaparon
Idownload ang Audio
Idownload ang Video