Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Ապրիլ 2017

Կանանց գերագույն նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Saturday Morning Session Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
General Priesthood Session Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Կիրակնօրյա առավոտյան նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Կիրակի ցերեկային նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն