Leka bonana ya yambo

Sanza ya minei 2018

Liyangani Linene ya Bongaganzambe Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Ntongo Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Nsima ya Nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti