Etal wōt jen main navigation eo

Eprōļ 2017

Kweilo̧k eo Eļap an Kōrā ro Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
M̧wen̄an an Ālkin Rālep in Jādede Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
M̧wen̄an eo Eļap an Priesthood Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Jibbon̄on Jabōt Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
M̧wen̄an an Ālkin Rālep in Jabōt Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko