Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

Ôktôbra 2017

Fivoriamben’ny Vehivavy maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana sabotsy maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana sabotsy tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny fisoronana maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana alahady maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Alahady Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary