Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

Aprily 2017

Fivoriamben’ny vehivavy maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Sabotsy maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny fisoronana maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Sunday Morning Session Hitaro
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana alahady tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary