Daulih main navigation

Oakotohpe 2017

Tiepene Lap en Lih Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo
Nimenseng en Rahn Sarawi Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo
Tiepene en Mwurin Souwas en Rahn Kaunop Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo
Tiepene Lap en Prihsduhd Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo
Tiepene Ni Menseng en Rahn Sarawi Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo
Tiepenehn Mwurinsouwas en Rahnsarawi Kalaudehla
Download Audio
Downloadihdi Kasdo