Haapae i te ratereraa rahi

’Ātopa 2016

Tuha’a purera’a rahi a te mau vahine Expand
Download Audio
Download Video
Tuha’a purera’a o te po’ipo’i mahana mā’a Expand
Download Audio
Download Video
Tuha’a purera’a nō te avatea mahana mā’a Expand
Download Audio
Download Video
Tuha’a purera’a rahi a te Autahu’ara’a Expand
Download Audio
Download Video
Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i sābati Expand
Download Audio
Download Video
Tuhaa pureraa no te avatea sabati Expand
Download Audio
Download Video