Haapae i te ratereraa rahi

’Ēperēra 2017

Tuhaa pureraa rahi a te mau vahine Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaʼa purera’a nō te poʼipoʼi mahana maʼa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a Purera’a Rahi nā te Autahu’ara’a Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i sābati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a purera’a nō te avatea sābati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video