Haapae i te ratereraa rahi

’Ēperēra 2018

Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i mahana mā’a Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a purera’a rahi a te Autahu’ara’a Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i sābati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuha’a purera’a nō te avatea sābati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video