Skip main navigation

Abril 2018

Sesyon sa Sabado ng Umaga Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Linggo ng Umaga Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Linggo ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video