Skip main navigation

Oktubre 2017

Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado ng Umaga Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Linggo ng Umaga Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Linggo ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video