ข้ามการนำทางหลัก

เมษายน 2017

General Women's Session ภาคการประชุมใหญ่สตรี ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
Saturday Morning Session ภาคเช้าวันเสาร์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
Saturday Afternoon Session?ภาคบ่ายวันเสาร์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
General Priesthood Session ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
Sunday Morning Session ภาคเช้าวันอาทิตย์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
Sunday Afternoon Session ภาคบ่ายวันอาทิตย์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์