Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

ʻOkatopa 2016

Fakataha Lahi ʻa e Kakai Fefiné Expand
Download Audio
Download Video
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí Expand
Download Audio
Download Video
Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí Expand
Download Audio
Download Video
Fakataha Lahi ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí Expand
Download Audio
Download Video
Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté Expand
Download Audio
Download Video
Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté Expand
Download Audio
Download Video