Bỏ qua điều hướng chính

Tháng Mười năm 2016

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương Expand
Download Audio
Download Video
Phiên Họp Trưa Thứ Bảy Expand
Download Audio
Download Video
Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương Expand
Download Audio
Download Video
Phiên Họp Sáng Chủ Nhật Expand
Download Audio
Download Video
Phiên Họp Trưa Chủ Nhật Expand
Download Audio
Download Video