Fo kókó Atúkọ̀

April 2017

Abala Gbogbogbò àwọn Obìnrin Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé
Abala Ọ̀sán Sátidé Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé
Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé