Håndbok 2 – Kirkens administrasjon:

Musikk

 

14.1 Formålet med musikk i Kirken

I en åpenbaring til profeten Joseph Smith sa Herren: «For min sjel fryder seg ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder» (L&p 25:12).

Det første presidentskap har sagt:

«Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke. Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på.

Noen av de største prekener fremføres ved salmesang. Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden» (Salmer, ix).