Käsikirja 2:
Johtaminen ja palveleminen kirkossa

Alkeisyhdistys

Alkeisyhdistys on pappeuden alaisuudessa toimiva apujärjestö. Kaikkien apujärjestöjen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä kasvamaan todistuksessaan taivaallisesta Isästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja palautetusta evankeliumista. Apujärjestöjen tekemän työn ansiosta jäsenet saavat opetusta, kannustusta ja tukea pyrkiessään elämään evankeliumin periaatteiden mukaan.

 

11.1 Alkeisyhdistyksen johtoaihe ja päämäärät

Alkeisyhdistys on 1½–11-vuotiaille lapsille. Alkeisyhdistyksen johtoaihe on ”Herra on opettava kaikkia sinun lapsiasi, ja suuri on sinun lastesi rauha” (3. Nefi 22:13). Alkeisyhdistyksen päämääränä on auttaa lapsia

 1. 1.

  tuntemaan taivaallisen Isän rakkaus heitä kohtaan

 2. 2.

  oppimaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja ymmärtämään sitä

 3. 3.

  tuntemaan ja tunnistamaan Pyhän Hengen vaikutus

 4. 4.

  valmistautumaan pyhien liittojen solmimiseen ja pitämiseen.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lastensa hengellisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista (ks. OL 68:25–28). Piispakunta, Alkeisyhdistyksen johtohenkilöt ja Alkeisyhdistyksen opettajat tukevat vanhempia, mutta eivät korvaa heitä tässä vastuullisessa tehtävässä.