Håndbok 2 – Kirkens administrasjon:

Primær

Primær er en hjelpeorganisasjon for prestedømmet. Alle hjelpeorganisasjoner er til for å hjelpe Kirkens medlemmer å utvikle sitt vitnesbyrd om vår himmelske Fader, Jesus Kristus og det gjengitte evangelium. Gjennom hjelpeorganisasjonenes arbeid mottar medlemmene undervisning, oppmuntring og støtte mens de streber etter å etterleve evangeliets prinsipper.

 

11.1 Primærs tema og formål

Primær er for barn i alderen 18 måneder t.o.m. 11 år. Primærs tema er «Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor skal dine barns fred være» (3. Nephi 22:13). Primærs formål er å hjelpe barna å:

 1. 1.

  Føle vår himmelske Faders kjærlighet til dem.

 2. 2.

  Lære og forstå Jesu Kristi evangelium.

 3. 3.

  Føle og gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse.

 4. 4.

  Forberede seg til å inngå og holde hellige pakter.

Foreldrene har det primære ansvar for sine barns åndelige og fysiske velferd (se L&p 68:25–28). Biskopsrådet og lederne og lærerne i Primær støtter, men erstatter ikke foreldrene i dette ansvaret.