Käsikirja 2:
Johtaminen ja palveleminen kirkossa

Apuyhdistys

Apuyhdistys on pappeuden alaisuudessa toimiva apujärjestö. Kaikkien apujärjestöjen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä kasvamaan todistuksessaan taivaallisesta Isästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja palautetusta evankeliumista. Apujärjestöjen tekemän työn ansiosta jäsenet saavat opetusta, kannustusta ja tukea pyrkiessään elämään evankeliumin periaatteiden mukaan.

 

9.1 Yleiskatsaus Apuyhdistykseen

 9.1.1

Päämäärät

Apuyhdistys valmistaa naisia iankaikkisen elämän siunauksiin auttamalla heitä lisäämään uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamaan perheitä ja koteja sekä auttamaan apua tarvitsevia. Apuyhdistys toteuttaa näitä päämääriä sunnuntaisin tapahtuvan evankeliumin opetuksen, Apuyhdistyksen muiden kokousten, kotikäyntiopetuksen sekä huoltotyön ja laupeudentyön avulla.

 9.1.2

Historia

Profeetta Joseph Smith järjesti Apuyhdistyksen maaliskuun 17. päivänä 1842. Hän opetti, että Apuyhdistyksen perustamisen tarkoituksena oli ”köyhien, hädänalaisten, leskien ja orpojen auttaminen ja kaikenlainen hyväntahtoinen toiminta” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 472). Lisäksi hän opetti, että Apuyhdistyksen ”tarkoituksena ei ole vain köyhien auttaminen vaan sielujen pelastaminen” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 473). Suurempi osa Apuyhdistyksen työtä nykyään ”on huolehtia – – kirkon kaikkien naispuolisten jäsenten hengellisestä hyvinvoinnista [ja pelastuksesta]” (Joseph F. Smith julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 185).

Apuyhdistys on ”Jumalan tahdosta jumalallisesti muodostettu, jumalallisesti valtuutettu, jumalallisesti perustettu ja jumalallisesti järjestetty” (Joseph F. Smith julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, s. 184). Se toimii pappeusjohtajien alaisuudessa.

 9.1.3

Tunnuslause ja sinetti

Apuyhdistyksen tunnuslause on ”Rakkaus ei koskaan katoa” (1. Kor. 13:8). Tämä periaate kuvastuu sen sinetistä:Apuyhdistyksen sinetti

 9.1.4

Jäsenet

Kirkon kaikki aikuiset naiset ovat Apuyhdistyksen jäseniä.

Nuori nainen siirtyy tavallisesti Apuyhdistykseen täyttäessään 18 vuotta tai sitä seuraavan vuoden aikana. Jokaisen nuoren naisen tulee 19-vuotiaana osallistua täysin Apuyhdistyksen toimintaan. Yksilölliset olosuhteet, kuten henkilökohtainen todistus, kypsyys, koulun päättäminen, halu jatkaa ikätovereiden parissa ja opiskelu, voivat olla syynä siihen, että nuori nainen voi siirtyä Apuyhdistykseen ennen kuin hän täyttää 18 vuotta tai pysyä Nuorissa Naisissa pidempään. Kukin nuori nainen neuvottelee vanhempiensa ja piispan kanssa päättääkseen, mikä auttaa häntä parhaiten pysymään aktiivisena kirkon jäsenenä.

Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen johtohenkilöt tekevät yhteistyötä, jotta jokaisen nuoren naisen siirtyminen Apuyhdistykseen onnistuisi hyvin.

Aikuiset sisaret, jotka palvelevat Alkeisyhdistyksessä, Nuorissa Naisissa tai muissa tehtävissä, jotka estävät heitä olemasta läsnä Apuyhdistyksen sunnuntaikokouksissa, osallistuvat edelleen Apuyhdistykseen. Heille annetaan kotikäyntiopettajat, ja heille annetaan tehtävä palvella kotikäyntiopettajina. Heille voidaan myös antaa tehtäviä osallistua laupeudentyöhön ja opettaa luokkia muissa Apuyhdistyksen kokouksissa, kun kyseiset tehtävät eivät kuormita heitä kohtuuttomasti.

Myös naimisissa olevat alle 18-vuotiaat naiset ovat Apuyhdistyksen jäseniä. Muita poikkeuksia on kohdassa 10.12.4.

Muihin uskontokuntiin kuuluvat naiset, jotka osallistuvat Apuyhdistykseen, toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi ja heitä kannustetaan osallistumaan.