Faapasi le faatautaiga autu
O loo auai atu ai Elder David A. BednarFaigalotu i le Lalolagi Atoa mo Talavou MatutuaMaimoa Tuusao i le 6:00 p.m. MDT
NaNAsoNaNItulaNaNMinuteNaNSekone
Potutusi
0%