Haapae i te ratereraa rahi
Nā Elder David A. BednarPurera’a ’ati ti’a i te ao nō te feiā ’āpī pa’ariHa’apurorora’a ’itenati ti’a i te hora 18:00. Hora mou’a
NaNMahanaNaNHoraNaNMinutiNaNTetoni
Vaira’a buka
0%